Nya möjligheter med Julmyra.se

2010-10-30 12:52:00

-  Ett verktyg för entreprenörskap, marknadsföring,
bättre boende,  trivsel och rak kommunikation.
 

Nå ut till mer än 400 unika besökare per månad. 

Nya möjligheter öppnas nu för boende på Julmyras alla gårdar samt dem som visat
intresse av att driva verksamhet - på,  genom , med hjälp av de boende eller
andra med koppling till området.

Från och med november ger Julmyra.se er med entreprenörsanda
möjlighet att  använda den här platsen  som en marknadsplats för att nå ut till befintliga,
nya och framtida kontakter.

Här på Julmya kommer det  snart behövas allt från produkter och varor till tjänster och god service. 

Julmyra.se välkomnar även er som finns utanför området.
Kommunicera direkt med boende på julmyra, dina blivande grannar eller
andra som är intresserade av att köpa eller sälja fastigheter på området.

Vi har redan tagit  emot önskemål  och förslag om att det skall finnas möjlighet till att
via webben ha kontakt med banker, mäklare och advokater som är insatta i
verksamheten på och runt Julmyra.

Julmyra.se erbjuder er möjligheter att:
- Annonsera
- Söka/ boka stallvakt, hästvakt, fodervärdar
- Föra en rak och direkt kommunikation mellan varann.
- Använda sidan som en mötesplats, ett forum för er som bor där.
- Snabbt få korrekt information om vad som händer på området.
- marknadsföra er verksamhet, produkt och tjänster.
- Framföra ideer och önskemål.
- Diskutera förslag till förbättringar av området och verksamheten.
- Använda websidan som en mäklarsida

Vi  är öppna för förslag till användningsområden av webben för allas bästa.
Förslag skickas till:
info@julmyra.se

Julmyra
 

Inget flyg passerar över Julmyra med risk för bränsledumpning över hästar och betesmarker.

Info om centrala Julmyra
  • 240 hektar skog och mark
  • 93 avstyckade tomter
  • Rundbana 1000m
  • Backbana 1400m
  • Rakbana 800m (10m bred)
powered by deanlight Stockholm