Uppdaterad

2011-01-13 09:15:00

Julmyras webb är har uppdaterats med videofönstret på 1:a sidan.
Här kommer vi att publicera relevanta filmsekvenser för Julmyra med jämna mellanrum.

Ridhuset

Som ni kan se på filmen så är stommen rest och det isolerade taket håller på att läggas.

 

Julmyra
 

Inget flyg passerar över Julmyra med risk för bränsledumpning över hästar och betesmarker.

Info om centrala Julmyra
  • 240 hektar skog och mark
  • 93 avstyckade tomter
  • Rundbana 1000m
  • Backbana 1400m
  • Rakbana 800m (10m bred)
powered by deanlight Stockholm