Julmyra under Falsterbo Horse Show

2011-07-06 14:06:00

Runt om i ridsport-Sverige talades det då väldigt mycket om hästbyar och - sammhällen,
men det mesta fanns endast på ritningsstadiet. Julmyra hade hunnit längre än många andra.
Miljontals kronor hade investerats i mark, byggandet av vägar och fantastiska banor (Rund- , Back- och Rak bana). Området var redan 2007 en bra anläggning. Tomter hade styckats av och börjat säljas till familjer med intresse av ett hästnära boende och tillgång till bra anläggningar.

I väntan på att det då redan inköpta ridhuset (med yttermåtten 84x30 meter) skulle resas och ridvägar anordnas, drabbades projektören och området av finnanskrisen. Tyvärr tog området skada. Familjer och entreprenörer drabbades hårt men år 2010 klev nya ägare in och tog tag i det som länge planerats. De nya ägarna började redan under hösten 2010 med färdigställandet av områdets utlovade anläggningar.
Nu har ridhuset rests och ridvägar har byggts. De sista tomterna på området har fått el och fiberkabel framdragen till tomtgränsen.

Nu, endast 4 år senare, kan man vandra på ett område som äntligen tar den form som så många en gång trodde skulle stanna vid en dröm på en planritning.
Det finns inget område eller anläggning i Sverige som idag har kommit lika långt som Julmyra.
Nu i juli läggs ridbotten in i ridhuset, ridbanan utanför påbörjas och mycket annat kan snart anses vara helt färdigställt, men vi anser ändå att området aldrig kommer bli helt klart. Det kommer alltid finnas möjligheter till förbättringar och att implementera ideer till ny verksamhet. Området är stort. Med drivkraftiga familjer, starka entreprenörer och en tillmötesgående kommun kommer Julmyra, precis som ett mindre samhälle, konstant att utvecklas med åren.

Under dagarna 2-10 juli finns Julmyra åter på Falsterbo. Besök gärna montern och se utveckligen som skett de senaste åren.

Julmyra
 

Inget flyg passerar över Julmyra med risk för bränsledumpning över hästar och betesmarker.

Info om centrala Julmyra
  • 240 hektar skog och mark
  • 93 avstyckade tomter
  • Rundbana 1000m
  • Backbana 1400m
  • Rakbana 800m (10m bred)
powered by deanlight Stockholm